EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

BÓNG ĐỐI XUNG NỘI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG HỒI SỨC TIM MẠCH

Ngày: 11/07/2019

Bs Nguyễn Mạnh Dũng- Bệnh viện TƯQĐ108

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1y1WWg_g7guzI_DDNkTkl8-k2I_kQg2Q6/view?usp=sharing

Nhà tài trợ