EnglishVietnamese

Giới thiệu

Thông tin, tôn chỉ và mục đích thành lập Hội

Thông tin, tôn chỉ và mục đích thành lập Hội

20/01/2022

Hội tim mạch Hà Nội là một Hội nghề nghiệp được Hội Y học Việt Nam công bố quyết định tái thành lập từ tháng 12/2013. Hội Tim mạch Hà Nội có tên gọi riêng với tôn chỉ, mục đích rõ ràng và có tư cách pháp nhân như mọi tổ chức khác.

Nhà tài trợ