EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

MSCT TRONG BỆNH LÝ TIM BẨM SINH

Ngày: 11/07/2019

Bs. Trần Tiến Mạnh

Bs. Đào Kim Phượng

Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Tim Hà Nội

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1_Kd-Ay-4pRkBwb8b9GuTmVX9HS1EMeDQ/view?usp=sharing

Nhà tài trợ