EnglishVietnamese

Hội nghị tim mạch

Thư thông báo hoãn tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ IV

Ngày: 05/10/2020

Thư thông báo hoãn tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ IV

Nhà tài trợ