EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Đánh giá chức năng thất phải bằng siêu âm - doppler tim

Ngày: 11/07/2019

Th.Bs Trần Thị An

Khoa nội

Bệnh viện Tim Hà Nội

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1lT3w8_b-Jqq1b1KNxA-sUpl2BwJjA2c8/view?usp=sharing

Nhà tài trợ