EnglishVietnamese

Báo cáo khoa học

Điều trị bệnh động mạch vành ổn định

Ngày: 16/07/2019

GS.BS. Advait Soni

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1k3RIfUD_UepFKzUlAVBlZK_alUfLSi5p/view?usp=sharing

Nhà tài trợ