EnglishVietnamese

Báo cáo khoa học

Điều trị kháng tiểu cầu kép dựa trên bằng chứng trong Hội chứng vành cấp từ khuyến cáo đến thực hành

Ngày: 16/07/2019

PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1HjHlRGX2WoMx_rHuDY5D7cjwkiKm6FLq/view?usp=sharing

Nhà tài trợ