EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

HẠ THÂN NHIỆT ĐIỀU TRỊ - TRONG NGỪNG TUẦN HOÀN

Ngày: 11/07/2019

Bs Nguyễn Hữu Quân

Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch mai

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1JH75iySp86ws8_TjAC9jtMsumbpvup8N/view?usp=sharing

Nhà tài trợ