EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

SIÊU ÂM TIM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI

Ngày: 11/07/2019

Bs. Nguyễn Thị Việt Nga

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1T7u_GfBqg9j1nv_LD0jVt9XyvRRAuFAq/view?usp=sharing

Nhà tài trợ