EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Sử dụng thuốc vận mạch trong cấp cứu tim mạch

Ngày: 11/07/2019

Bs Phùng Nam Lâm

Bs Nguyễn Ngọc Quang

Khoa HSCC - Bệnh viện ĐKQT Vinmec Hà nội

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/196OOcm9TJAyieCDJ60OlrxbHYpVcJtVb/view?usp=sharing

Nhà tài trợ