EnglishVietnamese

Thư viện ảnh

Đại hội khóa 3 Hội tim mạch Hà Nội

Đại hội khóa 3 Hội tim mạch Hà Nội

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm Bệnh viện Tim Hà Nội

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm Bệnh viện Tim Hà Nội

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2023 - HCC2023 (30/09/2023)

Hội nghị tim mạch Hà Nội 2023 - HCC2023 (30/09/2023)

Nhà tài trợ