EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

CẬP NHẬT CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN 2015

Ngày: 11/07/2019

Ths. Bs Trần Thị Thanh Hà

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1ltMx5F5G9YmGDi7uV49x1xsx6sxtCE-l/view?usp=sharing

Nhà tài trợ