EnglishVietnamese

Mẫu Đơn đăng ký Hội viên Hội Tim mạch Hà Nội

Mẫu Đơn đăng ký Hội viên Hội Tim mạch Hà Nội

HỘI TIM MẠCH HÀ NỘI 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HỘI TIM MẠCH HÀ NỘI

Kính gửi: Hội Tim mạch Hà Nội

Tên tôi là:………………………………………………………………………………

Giới: ˆ Nam     ˆ Nữ

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………..

Cơ quan công tác hiện tại:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Học hàm/học vị: ……………………………………………………………………

Địa chỉ nhà riêng: …………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………

Điện thoại nhà riêng: …………………………Di động: …………………………..

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………..

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về Điều lệ hoạt động của Hội Tim mạch Hà Nội;

Được sự giới thiệu và đồng ý của Lãnh đạo đơn vị công tác ;

Xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng của bản thân;

Tôi làm đơn này tự nguyện xin gia nhập Hội Tim mạch Hà Nội.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành đầy đủ mọi quy chế, nội quy hoạt động của Hội và sẵn sàng đóng góp những nỗ lực của bản thân trong việc xây dựng Hội ngày một lớn mạnh hơn.

Tôi rất mong được sự chấp nhận của Hội và xin chân thành cảm ơn.

, ngày ......, tháng ......, năm 2013

Người viết đơn

Các Hội viên có thể Download mẫu 1 theo đường link: 

http://www.mediafire.com/view/aqch4lqrf9snrv1

Hội viên ghi đầy đủ các thông tin trên;

Xin gửi Đơn xin gia nhập Hội Tim mạch Hà Nội về địa chỉ hoặc gửi bằng email:

Hội Tim mạch Hà Nội,

Bệnh viện Tim Hà Nội,

Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Tim Hà Nội,

92 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,

Điện thoại: (84-4)394 10 759; Fax: (84-4)393 32 960

Email: hoitimmachhanoi@gmail.com 

Nhà tài trợ