EnglishVietnamese

Thông tin, tôn chỉ và mục đích thành lập hội

Thông tin, tôn chỉ và mục đích thành lập Hội

Thông tin, tôn chỉ và mục đích thành lập Hội

20/01/2022

Hội tim mạch Hà Nội là một Hội nghề nghiệp được Hội Y học Việt Nam công bố quyết định tái thành lập từ tháng 12/2013. Hội Tim mạch Hà Nội có tên gọi riêng với tôn chỉ, mục đích rõ ràng và có tư cách pháp nhân như mọi tổ chức khác.

Nhà tài trợ