EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Cập nhật về điều trị THA. Tầm quan trọng của tối ưu hóa liều và phối hợp thuốc

Ngày: 11/07/2019

TS.BS. Vũ Quỳnh Nga

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/18NhVUXsGwtq928BEgQpcrBwurMKvtvyL/view?usp=sharing

Nhà tài trợ