EnglishVietnamese

Báo cáo khoa học

Chúng ta sẽ làm những xét nghiệm gì cho bệnh nhân đau ngực

Ngày: 16/07/2019

GS.BS Thạch Nguyễn

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1a3Psuf6oyWiQqU4IEmHxOuiu677KIGWp/view?usp=sharing

Nhà tài trợ