EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

COPD và bệnh mạch vành

Ngày: 11/07/2019

BSCK II Nguyễn Thanh Hiền

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1Dl3JheoMbCUbipCCf-G7cxJZD0Ni_vFW/view?usp=sharing

Nhà tài trợ