EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Điều trị Tăng động mạch phổi

Ngày: 11/07/2019

Gs.Ts. Rajive Tandon

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1_AKwBMA2fnHep5Q4RNwCMGKJsOuhO32r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19vL0pLCEKPc1jxpFAhKDc1KyVyClW0S9/view?usp=sharing

Nhà tài trợ