EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Tăng huyết áp ở trẻ em, chẩn đoán và điều trị

Ngày: 11/07/2019

PGS.TS. Trương Thanh Hương

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1tOtvN5Gm3py4fx5jLvxIa1gsw5QECSuD/view?usp=sharing

Nhà tài trợ