EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Tiếp cận điều trị Tăng huyết áp nặng

Ngày: 11/07/2019

PGS. TS. BS Nguyễn Quang Tuấn

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/1WvstTNvClO8Vdxo_c92hmZYwTkI_YmWQ/view?usp=sharing

Nhà tài trợ