EnglishVietnamese

Hội nghị Tim mạch Quốc tế Thăng Long lần thứ 1

Triển khai quản lý bệnh nhân tăng áp động mạch phối

Ngày: 11/07/2019

GS.BS. Gau

Mời các bạn xem file đính kèm

https://drive.google.com/file/d/18oMi7d_RYjCpwPjVNTsI9p-Bu18_h0zJ/view?usp=sharing

Nhà tài trợ